Yrittäjyyskasvatus laajentui kaikkien yläkoululaisten valinnaisaineeksi

koulutus
Opiskelu perustuu vahvasti toimijuuteen.

Mikkelin Rantakylän yhtenäiskoulua käyvät yhdeksäsluokkalaiset ovat voineet ottaa yrittäjyyskasvatuksen valinnaisaineekseen jo yli 10 vuoden ajan. Tänä syksynä toimintamalli uudistui.

– Nyt yrittäjyyteen harjaannuttavan valinnaisaineen voi aloittaa jo seitsemännellä ja kahdeksannella luokallakin, kertoo toinen vastuuopettajista, Matias Haukkala.

Haukkala ja työpari Alla Miller ovat historian, yhteiskuntaopin sekä uskonnon opettajia, joita kiinnostaa hyväksi havaittu työelämälähtöisyys. Yrittäjäajattelussa hienoa on myös akateemisesta katsantokannasta eroava toimijuus. Siinä omalla tekemisellä on todellista merkitystä, ja nuoren etu korostuu.

– Kursseillamme pärjäävät sellaiset oppilaat, joille toimijuus sopii. Tässä aineessa he saavat mahdollisuuden loistaa, arvioi Miller.

 

Rantakylän koululle yrittäjyyskasvatus on kotiutunut siksi, että koulun painopisteitä ovat yrittäjyys ja teknologia. Teknologia tarjoaa myös yrittäjyyskasvatukseen monia mahdollisuuksia, ja osa oppilaiden yritysideoista sijoittuu verkkomaailmaan.

– Korona on myös lisännyt verkko-opiskelua ja parantanut oppilaiden digitaitoja, Haukkala punnitsee.

Sekä seitsemäsluokkalainen Tatu Hurri että yhdeksäsluokkalainen Remi Vastamäki ovat aloittaneet yrittäjyyskasvatuksen opinnot elokuussa. Kumpikin pitää oppiainetta mukavana.

– Tein ihan oman päätökseni ottaa tämän valinnaisen, vaikka luen A2-kieltä eli pitkää kieltä enkä olisi tarvinnut valinnaiskurssia. Halusin oppia jotain uutta, toteaa Hurri.

Reipasta nuorukaista miellyttää sekin, että yrittäjyyskasvatus tuo vaihtelua rankkoihin koulupäiviin. Samalla kurssikavereista paljastuu yllättäviä, hienoja asioita.

– Päädyin tähän valinnaisaineryhmään, koska pidän omaehtoisesta suunnittelemisesta. Tämä oli myös muihin aineisiin verrattuna erilainen, luova vaihtoehto, miettii puolestaan Vastamäki.

Hymyileväistä nuorta naista innostivat lisäksi kurssille tulleet kaverit ja Miun juuret – yrityksestä saatu esikuva.

Vastamäki kertoo, että yhdeksäsluokkalaisten kurssilla on muun muassa hauduteltu yritysideoita ja käyty tutustumisretkellä ELKA:n design-arkistossa. Ysiluokkalaiset perustavat kouluvuoden aikana oikealla rahalla toimivan yrityksen, jota pyörittävät vuoden ja osallistuvat samalla erilaisiin kilpailuihin ja tapahtumiin.

– Seitsemäsluokkalaisille on tulossa esimerkiksi digigurukurssi, jolla tutustutaan sosiaalisessa mediassa vaikuttamiseen ja algoritmeihin, valottaa Miller.

Hänen mukaansa yläkoulun vasta aloittaneille painotetaan yrittäjyyteen liittyviä taitoja ja asennetta. 

Kaikille vuosiluokille opetetaan erityisesti tiimeissä yrittämistä ja ryhmäviestintää. Tiimikaverit ja vetovastuut vaihtelevat.

Opetuksessa Hurrin entuudestaan vahvat viestintätaidot ovat lujittuneet ja Vastamäki on löytänyt vahvuusalueitaan.

Vastamäen yrityssuunnitelmissa on tällä hetkellä toisten ihmisten auttamista. Hurri taas on jo viime vuonna pyörittänyt kahvilaa ja haluaisi nyt keksiä jotakin täysin erilaista.

Yrittäjyyskasvatus otti siis tänä vuonna aimo harppauksen kehityksessään, mutta laajentumista kaavaillaan.

– Haaveena on saada Rantakylään aikanaan oma yrittäjälinjakin, Haukkala visioi.

Miller muistuttaa lopuksi, että muutamat edellisvuosien yrittäjyyskurssilaiset jatkavat yritysideallaan yhä tänäkin päivänä menestyksekkäästi.

Valinnaisaineena yrittäjyyskasvatus

* Jatkuu oppilaan valinnan perusteella lukuvuodesta kolmeen lukuvuoteen.

* Lähestyy yrittämisen taitoja monipuolisesti ja innostavasti.

* Tänä lukuvuonna yhdeksäsluokkalaiset saavat merkinnän hyväksytty tai hylätty. Numeroarviointi aloitetaan seitsemäsluokkalaisista.

* Rantakylän koulun yrittäjyyskurssilaiset ovat menestyneet useina vuosina Nuori Yrittäjyys ry:n Uskalla yrittää -kilpailuissa. Kerran tuli menestystä USA:n suurlähettilään suojelemassa kisassakin eli Ambassador’s Entrepreneurial Challengessa.

VIRPI KONTINEN

21.11.2022