Mervi Simoskan mielestä Juva on onnistunut markkinoinnissaan

kunta
Kunnanjohtaja Mervi Simoskan mukaan Juva tunnetaan hyvästä yhteishengestään.
Juva oli viime vuonna muuttovoittokunta. Tulijoille pyritään tarjoamaan työtä, laajoja asumisvaihtoehtoja ja joustavia liikenneyhteyksiä.

Juvan kunta on panostanut kunnan markkinointiin asuinpaikkana näkyvästi kuluneen vuoden aikana. Kunnanjohtaja Mervi Simoska on tyytyväinen siihen, miten toimenpiteet ovat sujuneet.
– Kyllä luulen, että Juvasta on tullut myönteinen mielikuva niille ihmisille, jotka ovat nähneet markkinointiamme. On meille muuttanutkin uusia kuntalaisia, Simoska kuvailee.
Juvan kunnan markkinoinnissa on käytetty Simoskan mukaan monipuolisesti erilaisia kanavia, kuten perinteistä mediaa, valotauluja, sosiaalisen median kanavia sekä kunnan omia tiedotuskanavia.
– Markkinointi on muuttunut vaikeammaksi, koska se niin monikanavaista nykyisin, Simoska pohtii.
Sisällöllisesti Juvan kunta on nostanut kampanjoissaan esille alueen työpaikkoja, asumisvaihtoehtoja, monipuolisia palveluja ja matkailua. Simoskan mukaan kunta on tehnyt laajaa yhteistyötä työnantajien kanssa.

Työntekijöitä on pyritty kannustamaan Juvalle töihin myös työmatkakokeilun avulla.
Käytännössä se on tarkoittanut sitä, että kunta on järjestänyt yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa linja-autovuoroja Mikkeli-Juva välille vuorotyöläisten työajat huomioiden.
– Olemme yrittäneet luoda keinoja, joiden avulla Juvalle olisi mahdollisimman vaivatonta kulkea, Simoska sanoo.
Samaa vaivattomuutta kunta on Simoskan mukaan pyrkinyt osoittamaan asuntojen järjestämisessä.
– Tarjoamme vuokra-asuntoja ja tontteja omakotitaloille sekä taajamasta että järven rannalta. Kunnan vuokra-asuntoyhtiö tarjoaa myös uusille asukkaille erilaisia kampanjoita, jolla pyritään madaltamaan omalta osaltaan muuttamisen kynnystä, hän kertoo.

Simoska suhtautuu ennakkoluulottomasti myös siihen, että TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuoden 2025 alussa.
– Toivon, että se on hyvä uudistus. Työvoimapalvelut ovat osa elinvoimapalveluita, sillä työ on parasta sosiaaliturvaa. Pyrimme mahdollistamaan työtä tarvitsevien ja työnantajien kohtaamiset entistä matalammalla kynnyksellä, Simoska sanoo.
Simoska näkee julkisen puolen ja yksityisen sektorin yhteistyön olevan merkittävässä asemassa kunnan elinvoiman parantamisen kannalta.
– Tehtävänämme on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista ja kunnan elinvoimasta. Siihen tarvitaan kaikkia toimijoita. Onneksi Juva tunnetaan siitä, että täällä on hyvä yhteishenki, Simoska toteaa.

Juvan työttömyysaste on maakunnan alhaisin

Juvalla työllisyystilanne on tällä hetkellä kunnanjohtaja Mervi Simoskan mukaan varsin hyvä, sillä kunnan työttömyysaste on 7,2 prosentilla maakunnan alhaisin. Vaikka Juvan suurin yksityinen työnantaja Salico lopetti salaattitehtaansa toiminnan Juvalla vuonna 2020, on työttömyysaste nyt alhaisempi kuin pari vuotta sitten.
Työllisyystilanteen kohentumisesta huolimatta Juvan kuntaa vaivaa kuitenkin sama ongelma kuin muitakin alueen kuntia. Syntyvyys on kuolleisuutta alhaisempi eikä edes se, että Juvan kunta oli viime vuonna muuttovoittoinen, riitä kuromaan erotusta umpeen.

NINA LAHTINEN

23.11.2022