Yrittäjät kiittelivät jalkautumista pienille paikkakunnille

Hankkeelle halutaan jatkoa.

Kuluneena vuonna käynnissä ollut Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio -hanke lähestyy loppuaan. Toimintaa on esitelty ja tarjottu yrittäjille erilaista tukea heidän tarvitsemillaan aihealueilla. Hanke päättyy joulukuussa ja viimeiset tilaisuudet järjestetään marraskuun puolella.
– Jokaisessa tilaisuudessa olemme menneet yrittäjien ehdoilla ja kuunnelleet mihin he haluavat saada tukea, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun eli XAMK:kin Annemari Murtovaara-Kenakkala toteaa.

Muun muassa Hirvensalmen ja Puumalan yrittäjät ovat olleet erittäin hyvillään siitä, että tapahtumat on tuotu lähelle heitä.
– Monet ovat antaneet kiitosta, kun olemme menneet yrittäjien luokse. Se on mukava kuulla, vaikka olisimme toivoneet suurempaa osallistujamäärää joihinkin kokoontumisiin.
Osallistujamäärään on vaikuttanut Murtovaara-Kenakkalan mukaan tapahtumien päällekkäisyys, johon jatkossa halutaan kiinnittää enemmän huomiota.
– Olemme miettineet jatkohanketta esimerkiksi vihreän siirtymän tiimoilta, mutta se vaatii vielä paljon suunnitelmia sekä selvityksiä.
Yrittäjien suunnalta saatu palaute kuitenkin kertoo, että tämän kaltaiselle infoavalle hankkeelle on kysyntää, varsinkin kun he saavat itse vaikuttaa siihen mitä aiheita käsitellään.
– Viimeisimmäksi saimme Hirvensalmella pakettiin yrityksen rahoitusvaihtoehtoja koskevat tietoiskut. Kysyimme mistä yrittäjät haluavat seuraavaksi tietoa, niin he vastasivat digitalisaatiosta. Siihen pyrimme seuraavassa ja koko hankkeen viimeisessä tapahtumassa heille vastaamaan, Murtovaara-Kenakkala toteaa.

Päävetovastuussa hankkeesta olevan XAMK:kin osalta Murtovaara-Kenakkala muistuttaa ammattikorkeakoulun tarjoavan muutakin kuin opetusta.
– Tärkeässä roolissa tutkintokoulutuksien lisäksi on tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta myös hankkeiden muodossa yritysten ja työelämän tarpeisiin.
Ammattikorkeakoulun lakisääteisenä tehtävänä on harjoittaa työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa TKI-toimintaa sekä taiteellista toimintaa.

 

Rahoitusvaihtoehtojen viidakossa

Hankkeen järjestämä tapaaminen lokakuussa Hirvensalmella koski yritysten rahoitusvaihtoehtoja, joista oli kertomassa Miksei Oy:n kehityspäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolin.
Paikalla olleiden yrittäjien esittäydyttyä Miksein Niittuaho-Nastolin totesi, että heidän yritysten kohdalla rahoitusvaihtoehdoista karsiutuu heti pois noin 80 %. Tämä johtuu yritysten toimialoista ja sijainnista.
– Maaseutuasuminen mahdollistaa tiettyjä rahoitusvaihtoehtoja, joita puolestaan ruutukaava-alueella ei ole.
Kahden tunnin tilaisuudessa käytiin monipuolisesti läpi erilaisia rahoitus- sekä lainavaihtoehtoja. Pääpiirteittäin ELY:n rahoituksen hakeminen edellyttää investointeja ja kehittämistä.
– Laiteinvestoinnissa on huomioitava hankinta-aika. Esimerkiksi 100 000 euroa maksavaa sorvia ei pidä hankkia ennen kuin on laittanut hakemuksen vireille, Marjo Niittuaho-Nastolin kertoi.
Investoinnin olisi myös vietävä yritystä eteenpäin ja mahdollistettava uusi tuotanto- tai palvelusuunta.

Muutamia taikasanoja rahoitushakemuksissa on, ja näistä kolme nousee usein esille: vihreä siirtymä, kansainvälistyminen ja digitalisaatio. Mikäli näitä asioita osaa tuoda esille hakemuksen oikeissa kohdissa, voi rahoituksen saaminen olla todennäköisempää.
– Saan monesti yhteydenottoja siinä vaiheessa, kun yritys on jo miinuksella. Silloin avustusten hakeminen tätä kautta on myöhäistä.
– Kassan ja asioiden täytyy olla kunnossa, koska esimerkiksi ELY:n avustus on 40 % investoinnin kokonaissummasta, Niittuaho-Nastolin muistutti.

 

Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio -hanke

• Hankkeen tarkoitus on tukea eteläsavolaisia, pohjoiskarjalaisia sekä pohjoissavolaisia PK- ja mikroyrityksiä COVID-19 pandemian aiheuttamasta kriisistä toipumiseen.
• Ammattikorkeakoulujen verkostoyhteistyönä tarjotaan yrityksille uutta osaamista, mikro-opintokokonaisuuksia ja sparrausta, joilla edistetään yritysten ja niiden henkilöstön valmiuksia sekä muutoskyvykkyyttä.
• Hanke rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU-rahoituksella osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

 

 

EMMI MUSTONEN

15.11.2023